Máy cao râu chính hãng Smartpro A01-0007

smartpro-a01-0007 Lưỡi dao: 1 Lưỡi Kiểu: Đầu cạo ngang Loại: Nạp điện Điện áp: 100V – 240V

Máy cao râu chính hãng Smartpro A01-7013

smartpro-a01-7013 Lưỡi dao: 3 Lưỡi Kiểu: Đầu cạo ngang Loại: Nạp điện Điện áp: 100V – 240V Kích thước (mm): 355 x 315 x 360

Máy cao râu chính hãng Smartpro A01-7023

smartpro-a01-7023 Lưỡi dao: 4 Lưỡi Kiểu: Kiểu xoay Loại: Nạp điện Điện áp: 100V – 240V Có thể rửa nước Trọng lượng: 127g Kích thước (mm): 420 x 320 x 400

Máy cao râu chính hãng Smartpro A01-7020

smartpro-a01-7020 Lưỡi dao: 1 Lưỡi Kiểu: Đầu cạo ngang Loại: Nạp điện Điện áp: 100V – 240V

Máy cao râu chính hãng T-SOLID SV-AT6

t-solid-sv-at6 Lưỡi dao: 2 Lưỡi Kiểu: Đầu cạo ngang Loại: Pin Điện áp: 110V Trọng lượng: 161g

Máy cao râu chính hãng Smartpro A01-4012

sk-02 Lưỡi dao: 2 Lưỡi Kiểu: Đầu cạo ngang Loại: Nạp điện Điện áp: 100V – 240V

Kem Cạo Râu – Kem Cạo Râu Cao Cấp – Bán Kem Cạo Râu